Neslušne nadšená


Henrieta Moravčíková v rozhovore s Patrikom Garajom

Henrieta Moravčíková je historičkou a kritičkou architektúry. V rozhovore s novinárom Patrikom Garajom hovorí o spoločenských presahoch architektonickej tvorby, o aktívnom prístupe k ochrane významných diel modernej architektúry, o vzdelávaní mladých profesionálov, práci na medzinárodne oceňovaných publikáciách a o vlastnej profesijnej ceste.

„Všetci sme istým spôsobom vystavení účinkom architektonických a urbanistických riešení. Architektúra je vecou verejnou, a preto je veľmi mocným nástrojom. Dokáže človeka determinovať a ovplyvňovať, organizovať aj väčšie skupiny ľudí, spoločenstvá a masy. To je veľmi dôležité. Okrem toho, že je výtvarným alebo formálnym prvkom, je architektúra spoločenským fenoménom. Možno aj preto je pre mňa taká zaujímavá.“

✔  Poštovné zdarma

11.90 

Kategórií:

O autoroch

Henrieta Moravčíková

Henrieta Moravčíková (1963) je historičkou a kritičkou architektúry. Venuje sa najmä architektúre 20. storočia a súčasnej architektúre. Napísala stovky štúdií, vydala množstvo kníh o architektúre a pripravila viacero architektonických výstav. Jej monografia Architekt Friedrich Weinwurm, získala viacero významných ocenení, medzi inými Cenu nemeckého múzea architektúry za najlepšiu architektonickú knihu roka. Je profesorkou na Fakulte architektúry STU a vedie Oddelenie architektúry na Historickom ústave SAV. Spolu so svojim tímom pripravila prvú analytickú monografiu o modernom plánovaní Bratislavy, ktorú ocenili zlatou medailou v sútaži The International Creative Media Award. Ako expertka na modernú architektúru Slovenska dlhodobo participuje na viacerých domácich a zahraničných výskumných projektoch. Je členkou dozornej rady DOCOMOMO International, medzinárodnej organizácie zameranej na výskum a ochranu moderného architektonického dedičstva. Žije v Bratislave.

Patrik Garaj

Patrik Garaj (1972) vyštudoval filozofiu, germanistiku a literárnu vedu na Prešovskej univerzite a na Universität Konstanz (SRN), tam získal aj titul PhD. Od roku 2006 pracuje ako novinár. Najprv v týždenníku TREND, kde sa venoval hlavne témam kreatívneho priemyslu. V roku 2018 nastúpil do Denníka N. Venuje sa rôznym oblastiam kultúry, pravidelne píše o architektúre. Dlhodobo spolupracuje s organizátormi ocenenia CE ZA AR, pre Denník N pripravuje v ročnej periodicite magazín Čo je dobrá architektúra.
Verified by MonsterInsights