Barbara Sigmundová (preklad)

Barbara Sigmundová je prekladateľka zo španielčiny a z angličtiny. Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo av roku 2015 získala titul PhD. v odbore Translatológia na FFUK v Bratislave, kde následne dva roky pôsobila ako odborný asistent na Katedre romanistiky. Viedla semináre zamerané na umelecký preklad a titulkovanie, tlmočenie zo španielčiny a súčasnú hispánsku prózu. Od roku 2009 pôsobí ako prekladateľka, titulkárka a jazyková lektorka na voľnej nohe. Približne rovnako dlho sa podieľa na organizácii Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča.

Zobrazujú sa všetky 2 výsledky

Verified by MonsterInsights